Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa có thông báo khẩn về việc các trường học trên địa bàn Hà Nội cho học sinh nghỉ học vào ngày mai, 11/11, để phòng chống cơn bão Haiyan.
Cho cha mẹ Dành cho bé